ИЛ ТОД БАЙДАЛ САН

Төрийн бус байгууллага

Манай байгууллагын эрхэм зорилго: ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ ТӨРИЙН ТӨЛӨӨ!

Posted by Шинэ on June 9, 2014

ilzasag2016b

Advertisements

Posted in Төрийн байгууллагуудын ил тод байдал | Leave a Comment »

“Төрийн байгууллагын хаалттай мэдээллийг нээлттэй болгох нь” (2016)

Posted by Шинэ on November 23, 2016

ilzasag2016a

Posted in Төрийн байгууллагуудын ил тод байдал | Leave a Comment »

“Байгаль орчны мэдээллийн ил тод байдлын загвар стандарт” (2015-2016)

Posted by Шинэ on October 23, 2016

baigaliorchin

Posted in Байгаль орчны мэдээлэл | Leave a Comment »

Нээлттэй Засгийн Түншлэл. Монгол Улсын 2014-2015 оны Үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хараат бус тайлагналын танилцуулга

Posted by Шинэ on February 25, 2016

2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_01

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“Иргэд төсвөө хянана” сүлжээний мэдээллийн цахим сайтуудыг бид хариуцан ажиллуулж байна

Posted by Шинэ on August 25, 2015

tusuv.mn1 tusuv.mn2

Posted in Төсвийн ил тод байдал | Leave a Comment »

Яам, агентлагуудын мэдээллийн ил тод нээлттэй байдлын индекс, картыг (2014 оны 8-р сарын байдлаар) www.ilzasag.mn сайтаас үзнэ үү

Posted by Шинэ on September 1, 2014

ilzasag.mn

Posted in Төрийн байгууллагуудын ил тод байдал | Leave a Comment »

Төрийн байгууллагуудын ил тод, нээлттэй байдлын “Ил засаг” цахим сайт ажиллаж эхэллээ

Posted by Шинэ on July 19, 2013

Манай ТББ-аас Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын ил тод, нээлттэй байдлын индекс (рейтинг) гаргаж дүгнэх төслийг Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байна. Энэ төслийн хүрээнд http://www.ilzasag.mn цахим сайтыг байгуулан ажиллуулж эхэллээ. Хэрвээ Засгийн газрын http://www.zasag.mn сайтад үйл явдлын мэдээ, сурталчилгаа зонхилдог бол энд төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын талаархи нийтэд чухал ач холбогдолтой, мэдэх шаардлагатай баримт, мэдээллийг оруулж байна.

ilzasag.mn

Posted in Төрийн байгууллагуудын ил тод байдал | Leave a Comment »

Манай байгууллага “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээний www.tusuv.mn сайтыг хариуцан ажиллуулж байна

Posted by Шинэ on November 17, 2012

www.tusuv.mn

Posted in Төсвийн ил тод байдал | Leave a Comment »

“Ил тод уул уурхай”. 2009 оны 10-р сар

Posted by Шинэ on December 29, 2010

Il tod Uul uurhai #4 Final_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in Уул уурхайн компаниудын ил тод байдал | 2 Comments »

Олборлох салбарын ил тод байдлын рейтинг. 2008 оны эхний байдлаар

Posted by Шинэ on January 14, 2008

Il tod Baidal, Uul Uurhai newspaper 2007 #3_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in Уул уурхайн компаниудын ил тод байдал | 1 Comment »