МЭДЭЭЛЭЛ


“ИЛ ТОД БАЙДАЛ САН” ТТБ

2007 онд байгуулагдсан, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

“Ил тод байдал сан” ТББ-ын төлөөлөх удирдах зөвлөлийн дарга Д.Батмөнх, гишүүд З.Алтанхуяг, З.Батболд, Б.Болд, Б.Байгалмаа

Гүйцэтгэх захирал Д.Цэрэнжав, судлаач Б.Бямбасүрэн, сэтгүүлч Ц.Отгонсүрэн, санхүүч Б.Байгалмаа


ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Улаанбаатар-14250. Энх тайвны өргөн чөлөө – 17А. Энх тайван, найрамдлын ордон. 316 тоот.

Утас: 99163657, 99234856.

Advertisements