"ИЛ ТОД БАЙДАЛ САН" төрийн бус байгууллага

Ил тод, нээлттэй нийгмийн төлөө

“Ил тод байдал сан” төрийн бус байгууллага

2007 онд Ц.Ганболд, Д.Цэрэнжав, Б.Бямбасүрэн нар санаачилсан, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

      Бид дараах эрхэм зорилгын төлөө ажилладаг. Үүнд, 

  • Монгол Улсын нийгмийн амьдралын бүхий л салбарт ил тод байдлыг хангахад хувь нэмрээ оруулах,
  • Төрийн бодлого, аливаа шийдвэрийг боловсруулах шатанд нь олон нийтэд нээлттэй болгох замаар сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах,
  • Эдийн засгийн гол салбарууд, тэдгээрийн дотор уул уурхайн салбарын мэдээллийг юуны өмнө тухайн орон нутгийн иргэдэд нээлттэй болгож, тэдний хараа хяналтанд оруулах,
  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийг хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
  • Хэвлэл мэдээллийн өөрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх, эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйг дэмжих,
  • Иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зэрэг болно,

  Бид 2007-2009 онд “Олборлох салбарын ил тод байдлын рейтинг” төслийг хэрэгжүүлж тухайн үед ихээхэн хаалттай байсан уул уурхайн компаниудын эзэмшил, лиценз зэрэг үндсэн мэдээллийг анх удаа  бүрэн хэмжээгээр ил тод болгож нийт 3 удаагийн рейтинг гарган зарласан юм.

 2007 оноос хойш “Төлсөн авснаа нийтэл” иргэний нийгмийн эвслийн гишүүн байгууллагын хувьд Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагыг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх бүхий л үйл ажиллагаанд тасралтгүй оролцож  ирлээ.

 2010-2011 онд “Иргэд Төсвөө Хянана” иргэний нийгмийн сүлжээний хүрээнд “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс-2011” судалгаанд орон нутгийн багуудыг зохицуулах үүрэгтэйгээр оролцож Монгол Улсын аймгууд болон нийслэл хотын төр, захиргааны байгууллагын төвшинд төсвийн баримт бичгийн ил тод байдал, төсвийн явцад иргэд оролцох боломжийг хараат бус байр сууринаас үнэлсэн болно.

 2012-2013 онуудад “Орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын загвар стандарт” төслийг орон нутгийн төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн баримт бичиг ба үйл явцыг нээлттэй болгох арга зүйг боловсруулж бэлэн болгож зарим орон нутагт туршин хэрэгжүүлсэн.

 2009 оноос хойш “Иргэд Төсвөө Хянана” иргэний нийгмийн сүлжээний  зохицуулагчийн үүргийг гүйцэтгэж тус сүлжээний www.tusuv.mn цахим сайтыг манай байгууллага хариуцан ажиллуулж байна.

 2013 оны нэгдүгээр улиралд Засгийн газрын тусгай сангуудын 2011 он ба 2012 оны орлого бүрдүүлэлт ба зарцуулалтын талаар мэдээлэл цуглуулж үнэлэлт дүгнэлт гаргасан.

  2013-2014 онд АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлаг (USAID)-ийн санхүүжилт, Азийн сангийн туслалцаатайгаар “Төрийн байгууллагуудын ил тод, нээлттэй байдлын индекс” төслийг хэрэгжүүллээ. Мөн Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгээр “Орон нутгийн төсвийн индекс-2013” богино хугацааны төслийг хэрэгжүүлсэн болно.

 2015 оны байдлаар “Ил тод байдал сан” ТББ-ын төлөөлөх удирдах зөвлөлийн дарга Д.Батмөнх, гишүүд З.Алтанхуяг, З.Батболд, Б.Болд, Б.Байгальмаа нар болно. Гүйцэтгэх захирлаар Д.Цэрэнжав, судлаачаар Б.Бямбасүрэн, сэтгүүлчээр Ц.Отгонсүрэн, санхүүчээр Б.Байгалмаа ажиллаж байна.

Advertisements

One Response to ““Ил тод байдал сан” төрийн бус байгууллага”

  1. Bold said

    сайн байна уу ? Ил тодыхонд энэ өдөрийн мэндийг хүргэе.! Нэг хүсэлт байна та бүхэн Монгол улсад хэрэгжсэн болон хэрэгжиж байгаа цаашдаа хэрэгжих боломжтой Бүтээн байгуулалт дэд бүтэцийн салбарын талаархи Төсөл төлөвлөгөөний талаар тодорхой мэдээлэл нийтлэх, танилцуулax боломжтой юу? энэ тухай сонирхсон хүмүүс их байдаг гэвч тодорхой үнэн бодитой мэдээлэл байдаггүй. яамдын уэб сайтнаас хүртэл яг иргэдэд хүрсэн мэдээлэл байдаггүй тиймээс энэ тухай хуваалц нуу!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: