ИЛ ТОД БАЙДАЛ САН

Төрийн бус байгууллага

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Нээлттэй Засгийн Түншлэл. Монгол Улсын 2014-2015 оны Үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хараат бус тайлагналын танилцуулга

Posted by Шинэ on February 25, 2016

2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_01

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »